Projekt 13881 Avslutat Byggprocess för trähusbyggande med väderskydd

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

De undersökta projekten visar att det är vanligt att med trähusbyggande utan väderskydd idag. Tiden för stommontage kan göras rejält kort genom anpassning till ”bra väder”. Genom att plasta in och hantera eventuellt vatten effektivt samt på olika sätt åtgärda eventuella missfärgningar och fuktskador motiveras insparat väderskydd under byggtiden. Ökad prefabricering skulle ge stora möjligheterna till tidsvinster för stomkomplettering, ytskikt och installationer. Projektet menar att med högre förtillverkningsgrad och väderskydd är det möjligt att halvera byggtiden.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt