Projekt 14326 Pågående Väderskydd - definition av olika nivåer

Projekttid

Sammanfattning

Det är tydligt att branschens klimatomställning och färdplan mot fossilfrihet redan har fått en inverkan på konstruktions- och materialval i byggprojekten.

Vi märker av ett ökat fokus på träbyggande och på sikt kan vi också vänta oss en ökad användning av andra biobaserade material såsom organiska isolermaterial, skivor och reglar. I och med den större andelen organiska material kommer behovet av väderskydd under produktionsskedet att öka. I det nyligen avslutade projektet ”SBUF 13739 Ta tempen på fuktutmaningar i byggbranschen” diskuterades att byggentreprenörer upplever att det är otydligt vilken nivå av väderskydd byggherren förväntar sig och vill betala för. Syftet med projektet är att ta fram en gemensam definition av olika nivåer av väderskydd och klassificera dessa på ett lämpligt sätt utifrån egenskaper och förutsättningar. Detta för att underlätta för byggherrar att göra val i tidigt skede och ge tydliga förutsättningar för vad som förväntas i byggprojekten i fråga om väderskydd.

Målsättningen är att byggherren ska kunna peka på en lämplig väderskyddsnivå vid upphandling av byggentreprenör och att båda parter ska veta vad som förväntas. På så sätt förväntas upphandlingen bli mer standardiserad och konkurrensneutral.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt