Projekt 13949 Avslutat Data och produktionsstyrd projektering med hjälp av artificiell intelligens

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

En metod för en mer systematisk kravhantering som används framgångsfullt inom andra branscher är ”System Engineering”, där en viktig del av processen är kravnedbrytning och koppling mellan krav och lämplig verifiering och validering.

Det här forskningsprojektet utreder därför om System Engineering-metodiken kombinerad med artificiell intelligens kan
möjliggöra en enklare kravhantering samt skapa förutsättningar för en systematisk erfarenhetsåterföring i byggprojekt.

Den första delen av projektet undersöker hur beställarkrav kan extraheras, digitaliseras och analyseras på ett automatiserat sätt, samt vilka fördelar det ger för olika tekniska specialister involverade i anbudsprojekt. Undersökningen gjordes genom att först
utveckla en arbetsprototyp baserat på Natural Language Processing (NLP) och sedan utvärdera prototypens potential genom två enkäter och en workshop. Den andra delen av projektet undersöker om digitala inspektionsdata kan verifiera och validera projektkrav och projektkvalitet.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt