Projekt 14283 Pågående Data och produktionsstyrd projektering med hjälp av artificiell intelligens

Projekttid

Sammanfattning

I projektets fortsättning, perioden lic-doktor, kommer fokus att vara anbudsarbetet ur ett entreprenörsperspektiv med mål att systematisera och automatisera beställarens kravställande (lic-Doktor Mål C) och framtagandet av information om anbudsalternativ för att entreprenören ska kunna ta välinformerade beslut (lic-Doktor Mål D). Projektperioden skiljer sig från föregående på så vis att arbetet är mindre explorativt och brett till att vara mer lösnings- och exempelorienterat. Föregående period visade på potentialen. I denna period beforskas vägledande exempel med fokus på entreprenörens val av stomsystem.
Projektet baseras på två AI-modeller (vilka utgör två huvudstudier för denna projektperiod) en ”Extraction model” och ”Genetic model” för att behandla de två delmålen C och D.
Följande delmål definierar Mål C och D:Mål C – Beskriva AI-modeller och arbetssätt som ger stöd åt konkretiseringen och definitionen av beställar- och entreprenörskrav. Med fokus på byggbarhet och hållbarhetsaspekter för val av stomme.

Mål D – Beskriva AI-modeller med funktioner som genetiskt utvärderar stomalternativ med avseende på stomsystemets effektivitet (byggprestanda och bärande funktion) och hållbarhetsaspekter.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt