Projekt 13731 Avslutat Kunskapsinhämtningsprojekt: Artificiell intelligens i entreprenadföretag

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Effektivisering av de komplexa utmaningarna som byggbranschen står inför är den drivande kraften i utvecklingen som är ett fokusområde för Autodesk.

Därför behöver entreprenören i sin tur expandera sin kunskap inom digitaliseringen och dess direkta påverkan i utformningen av den tekniska lösningen, planeringen för utförandet samt erfarenhetsåterföringen.

Autodesk äger stor andel av de mjukvaror som byggbranschen använder sig utav vid projekteringen, deras vilja sedan ett par år tillbaka är att bygga vidare deras portfölj med flera mjukvaror och tjänster som förenklar byggherrens, entreprenören samt förvaltarens vardag. Detta sker genom samarbeten mellan branschens stora aktörer för att förstå de utmaningarna som de möter varje dag.

Målet sker genom att introducera tjänster som kopplar samman alla dessa skeden tillsammans. Fokuset för kunskapsinhämtningsprojektet är att identifiera nyckelfaktorer som kan hjälpa entreprenören utveckla sin kunskap inom digitaliseringen med fokus på Artificiell intelligens samt se vilka möjligheter finns det som kan leda till att effektivisera sin verksamhet.

Huvudbudskapen som presenterades i konferensen var: Samarbete, tillgänglighet av information samt data, närvarandet av hela värdekedjan av ett projekt samt en tydlig kravställning över vad som önskas uppnås.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt