Artikel Klimatpositiva bygg och anläggningsprojekt: ”Mini” Målgränsvärden

Publicerad

SBUF-projektets resultat ger en trygghet för en byggherre/fastighetsägare hur de stegvis kan anta en klimatbudget för ett byggnadsverk (byggnads eller anläggningsprojekt) och för företaget för sin portfölj av fastigheter (både nyproduktion och ROT).
Mål är viktigt för framtida hållbart byggande
Mål är viktigt för framtida hållbart byggande

Klimatpåverkan från bygg och anläggningsprojekt. Ca 20% av samhällets klimatpåverkan kommer från bygg- och fastighetsbranschen, fördelat ca 50% på byggnader och anläggningar. Ungefärlig fördelning CO2e för en byggnad över dess livslängd är: 50% byggprocessen, 35 % driften, 15% renovering/ombyggnad/tillbyggnad (ROT). Hur vi bygger och renoverar är därför en väsentlig fråga. 

Lagkrav och klimatlöfte. Flertal av alla nya byggnader (> 100 m2), som byggs from 1 januari 2022, skall klimatdeklareras (mätas och redovisas) i enlighet med den nya Klimatdeklarationslagen (ej industrifastigheter; ca 1% av våra hem berörs av detta dvs ej befintliga). Denna lag berör dock ej ROT byggnader eller anläggningsprojekt (nytt, eller renovering/ombyggnad). En möjlighet är att arbeta i enlighet med LFM30:s Klimatbudget steg 1-5, och därigenom bygga klimatpositiva bygg- och anläggningsprojekt (inkl. ROT och nyproduktion). 

SBUF 14037 Klimatpositiva bygg- och anläggningsprojekt är ett projekt där man testat att tillämpa LFM30:s Metod för Klimatbudget på 5 byggnader och 4 anläggningar och, för att identifiera vad klimatpositiva bygg- och anläggningsprojekt är, samt hur ett företag kan målstyra och upphandlingsstyra dessa i enlighet med en klimatbudget. Hur en byggherre eller fastighetsägare stegvis kan anta en klimatbudget för ett byggnadsverk (byggnad eller anläggning) och för företaget. Första tre stegen är att klimatberäkna (1), förbättra nuläge (2) och förhålla sig och komma under ett branschgemensamt mini-målgränsvärde för typiskt projekt (3) för det enskilda projektet. Har man kommit under målgränsvärde (om applicerbart) eller mini-målgränsvärde kan man ta nästa steg (4) att klimatkompensera för utsläpp vid uppförande, och därefter löpande för byggnadens årliga utsläpp från drift och fastighetsförvaltning (5). SBUF projektet visar hur målstyrning och upphandling i enlighet med metoden kan göras.

I steg 3 används i första hand målgränsvärde (idag tillämpbart för nyproduktion byggnader), i andra hand mini-målgränsvärde (idag tillämpbart för ROT bygg projekt), och i tredje hand bästa klimatval (på urval byggdelar för byggnader och anläggning) – utifrån principen BATNEEC (bästa möjliga teknikval till rimlig kostnad). Utveckling på marknad av kompetenser hos aktörer och tillgängliga effektiva klimatberäkningsverktyg är kritiska. Det finns starka positiva trender, vilket noterats under SBUF-projektets tidsperiod. 

Resultat från 8 pilotbyggnader visar att resultat 2021 varierade kraftigt mellan aktörer men att det är möjligt, oberoende av byggmetod/materialval, att kraftigt minska sina utsläpp i enlighet med LFM30:s klimatlöfte, i fyra olika ambitionsnivåer alt 1-4 (traditionell, basnivå, BATNEEC/mini-målgränsvärde (bästa möjliga teknik till rimlig kostnad); bästa teknik (BAT)). Ytterligare studier behövs inom området för att tydliggöra gränssnitt, statistiskt underlag, kvalitetssäkring, analys och beslutsunderlag. Utveckling av verktyg går i positivt rasande fart nu.


Länkar
Kontakt