Projekt 14091 Pågående Mini-målgränsvärde CO2e för bygg och anläggningsprojekt

Projekttid

Sammanfattning

Detta SBUF är vitalt för LFM30 och branschen i fortsatt utveckling av klimatberäkningsmetodik på företagsnivå och projektnivå. Avser tillämpa resultat för att på företagsnivå få fram klimatpåverkan för hela testbädd Malmö byggnader (ROT) och anläggning (nytt, renovering, ombyggnad). Avser tillämpa resultat att i projekt få referensvärden och mini-målgränsvärde för berörda projekt framöver. SBUF syftar dels till att komplettera pågående SBUF projekt kopplat till LFM30 Klimatberäkningsstugor 2021 om mini-målgränsvärden. I detta SBUF projekt tas biblioteksstruktur av systemgränser per typ av projekt och vilka byggdelar som ingår per typiska projekt. Därefter tas översiktskarta fram via WSP, av prio mini-målgränsvärde och byggprojekt för dessa att prioritera. 10 byggaktörer klimatberäknar urval pilotprojekt (fördelat mellan byggnader och anläggningar), utifrån givna systemgränser och prio urval mini-målgränsvärde för typ projekt. Coach stöttar (White, samma som i nuvarande SBUF projekt). WSP kvalitetsgranskar, likt deras projekt mot Boverket av 65 referensbyggnader i Sverige. Framtagande av kvalitetssäkrings kriterier och arbetsprocess byggherre-konsult, entreprenör-konsult. Utveckla upphandlingstexter avseende kvalitetssäkring (komplettera tidigare/pågående SBUF projekt). Avstämning med branschaktörer avseende kriterier, mini-målgränsvärde tillämpning och arbetsprocess: företag bakom klimatberäkningsverktyg, byggherrar, arkitekter och teknikkonsulter, byggentreprenörer

Projektansvarig
  • Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
Projektledare
Relaterade projekt