Projekt 14091 Avslutat Mini-målgränsvärde CO2e för bygg och anläggningsprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Mini-målgränsvärde för bygg och anläggningsprojekt
Detta SBUF projekt:
• fokuserar på klimatpåverkan från ROT byggnad och för anläggning (nyproduktion och ROT).
• fokuserar på LFM30:s arbetssätt, och metodutveckling, med framtagande av preliminära BATNEEC referenser att använda tills större statistisk säkerhet och fastställande går att göra (i detta SBUF projekt endast några få testpiloter).
• påvisar grundläggande metodutveckling för LFM30:s Metod Klimatbudget – i linje med lagkrav, LCA standards samt klimatlagen, men 15 år före.
• påvisar grundläggande metodutveckling för LFM30:s Metod Klimatbudget avseende minimålgränsvärde – och motsvarande för anläggning avseende bästa klimatval på
byggmetod/byggmaterial nivå. Återbetalning inkluderas därtill.

Att klimatberäkna och klimatförbättra ”byggnader ROT och anläggning (nyproduktion och ROT)” är något mer utmanande än för ”byggnad nyproduktion”, då det blir mer av ett ”hantverket” i att gå ner på byggdelsnivå (ej bara på ”hela” byggnaden). Tidigare SBUF-projekt har hållit sig på ”hela byggnaden” nivån. Detta projektet handlar om ”hantverket” hur vi systematiskt kan klimatberäkna och klimatförbättra för ett byggprojekt utifrån, antingen summan av väldefinierade byggdelar, eller ner på byggmetod/byggmaterial nivå.
Det krävs mer systematik, samt ökad krav att tydliggöra olika tekniska funktionskrav (ex akustik, brand, energi, fukt) och förutsättningar i syfte att göra olika referensvärden relevanta för liknande byggprojekt.

Projektansvarig
  • Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
Projektledare
Relaterade projekt