Projekt 13984 Pågående Bildandet, organiserandet och uppstart av Samhällsbyggandets Regelforum

Projekttid

Sammanfattning

Samhällets regler kring byggande finns i både lagar och förordningar, där Plan- och bygglagen (PBL) är en av dessa som styr byggandet i störst utsträckning. Två centrala föreskrifter är BBR (Boverkets byggregler) och EKS (europeiska konstruktionsstandarder). Det pågår just nu just nu en stor förändring av dessa regelverk i Sverige.

Syftet med Samhällsbyggandets Regelforum är att uppnå ett modernare, mer
effektivt och innovativt byggande. För att uppnå det behöver sektorns aktörer samordna sig kring och driva arbetet med både regelverk och standarder, till gemensam nytta för sektorns aktörer. Arbetet ska säkerställa
både strategisk inriktning och kontinuerligt operativt arbete. Samhällsbyggandets Regelforum ska utgå från två aktuella, viktiga och sammanhörande frågor: regelverk och standardisering som i sin tur ska vidra till att ett nytt regelverk skapas som driver innovation och främjar byggandets slutkunder.

- Upprätta strategi för sektorns standardisering och det nya regelverket

- Skapa organisatoriska förutsättningar för löpande arbete med att prioritera och strategiskt hantera frågor inom området

- Skapa långsiktig finansieringsmodell för det löpande arbetet

Projektet syftar till få igång diskussionsklubb till verkstad genom struktur och organisation på byggbranschens
gemensamma plattform så att gemensamma handlingar leder till hur och att Byggbranschen tar sin roll i
utveckling och regelutformning.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt