Projekt 14058 Avslutat Bildande av Fokusgrupp bärande konstruktioner och geokonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Samhällsbyggandets Regelforum har identifierat ett behov av att organisera en fokusgrupp som, för samhällsbyggnadsektorns räkning, kan bevaka den pågående revideringen av eurokoderna och hur detta påverkar de svenska byggreglerna, t ex genom beslut om nationella val som ska gälla i Sverige, samt när det bedöms påkallat initiera aktiviteter i linje med samhällsbyggnadssektorns intressen.

En viktig initial uppgift för projektet var att bjuda in ett antal personer med relevant kompetens och etablera en Fokusgrupp Bärande konstruktioner och geokonstruktioner (i fortsättningen benämnd Fokusgrupp BKG). Det är gjort!

Projektet har också beslutat att ta fram en handbok för byggnadsverk som fallet under Boverkets skrift EKs eller dess motsvarighet.


Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt