Projekt 14058 Pågående Bildande av Fokusgrupp bärande konstruktioner och geokonstruktioner

Projekttid

Sammanfattning

Samhällsbyggandets Regelforum har identifierat ett behov av att organisera en fokusgrupp som, för samhällsbyggnadsektorns räkning, kan bevaka den pågående revideringen av eurokoderna och hur detta påverkar de svenska byggreglerna, t ex genom beslut om nationella val som ska gälla i Sverige, samt när det bedöms påkallat initiera aktiviteter i linje med samhällsbyggnadssektorns intressen.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt