Projekt 14173 Pågående Innovativt och hållbart brandskydd i möjligheternas byggregler

Projekttid

Sammanfattning

I och med de pågående klimatförändringarna har, klimateffektivt byggande, återbruk och innovativa tekniker gett en ökad efterfrågan på så kallad analytisk dimensionering av brandskydd. I och med ändringen av byggreglerna kommer dock denna typ av brandteknisk dimensionering till i högre utsträckning än tidigare behöva utgå från standardisering. Det aktuella projektet avser därför att ta fram underlag till nya standarddokument för att ge vägledning kring faktorer som dimensionerande scenarier, accepterade beräkningsmetoder och även acceptanskriterier.

Sammantaget kommer de standarddokument som detta projekt avser att ta fram underlag för att ge större möjligheter till innovativa brandskyddslösningar och samtidigt främja nordisk handel inom brandteknisk projektering. Det kommer även inom projektet läggas vikt vid att utveckla metoder för innovativa och hållbara lösningar på områden där det idag saknas brandtekniska riktlinjer, exempelvis elbilar, solceller och liknande.

Projektet stöttas av, och kommer utföras i aktivt samarbete med, Boverket inom ramarna för projektet Möjligheternas byggregler. Även SIS och Samhällsbyggandets regelforum är aktörer som kommer vara delaktiga och stödja projektet.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt