Projekt 13507 Avslutat Ritramar, namnruta och metadata

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar
Webbplats

Sammanfattning

Utifrån erfarenheterna i projektet "Effektivare granskningsprocess med standardisering av statushantering av granskningskommentarer (SBUF-nr 13379)" och där även anvisning togs fram som "PDF Guideliens med exempel v1.0" kom det fram en hel del förslag i arbetsgruppen som kan tas vidare i nytt gemensamt BEAst-projekt.

Projektet har även en viss koppling till projektet "Hämta handlingar mellan dokumentplattformar" (SBUF-nr 13380) att det blir enklare att läsa in och automatisera hanteringen med högre kvalitet på metadata till olika projektportaler.

Syftet med det gemensamt projekt "Ritramar, namnruta och metadata" var att ta vara på vad som kan tillämpas med dagens stödsystem och genom att ta fram nya och uppdatera befintliga anvisningar. Även ta fram gemensamma användarfall och exempel för att underlätta ökad digitalisering och mobilt stöd som underlättar tillämpning för flera roller och alla faser i projekten.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Ritramar, namnruta och metadata", Ulf Larsson, NCC, och Marcus Bengtsson, Tikab Strukturmekanik AB.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt