Projekt 13826 Avslutat Implementering - BEAst Hänvisningar i handlingar 1.1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

SBUF-projektet Implementering – BEAst Hänvisningar i handlingar 2.0 omfattar:
Uppdaterad anvisning med exempel till version 2.0 - anvisning i PowerPoint-format med animeringar och illustrationer som visar var och hur namnsättning ger enklare och snabbare åtkomst till handlingar och dess hänvisningar med korsreferenser.

Videoguide- En videoguide med berättarröst som förklarar var och hur med exempel kan skapa klickbara hyperlänkar med korsreferenser till hänvisningar för enklare och snabbare åtkomst till handlingar.

Kommunikation och spridning i branschen -ny webbsida på BEAst med anvisning, mallar och videoguide

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt