Artikel Enklare och mer effektiv hantering av bygghandlingar

Publicerad

Viktig teknisk komponent klar i samhällsbyggnadssektorns arbete för att digitalisera hanteringen av bygghandlingar.
Byggbranschens ledande företag arbetar tillsammans för att ta fram digitala system för hanteringen av bygghandlingar i samhällsbyggnadssektorn.
Byggbranschens ledande företag arbetar tillsammans för att ta fram digitala system för hanteringen av bygghandlingar i samhällsbyggnadssektorn.
Nu är en viktig komponent klar för att ytterligare digitalisera samhällsbyggnadssektorn. 

Att driva ett byggprojekt innebär omfattande hantering av bygghandlingar. Främst ritningar men även andra typer av handlingar - ett välkänt och tidskrävande arbete i byggbranschen. 

Byggbranschens ledande företag arbetar tillsammans för att standardisera och digitalisera arbetet. Dessa standarder och digitala system välkomnas inom byggbranschen - de bidrar till ökad kvalitet genom byggprocessen och leder till besparingar i projekten.

Nu har en ytterligare komponent tagits fram i arbetet med att digitalisera byggföretagens hantering av bygghandlingar, en standard för metadata till byggritningars så kallade ”namnrutor”. Det är en viktig komponent i det fortsatta arbetet för att digitalisera teknisk dokumentering i samhällsbyggnadssektorn.

Enklare att automatisera och digitalisera hanteringen av bygghandlingar

Till en byggritning hör en så kallad ”namnruta”. Namnrutan anger vad ritningen avser och visar ritningsnummer, typ av ritning (till exempel arkitekt-, konstruktion-, VVS- eller el) och anger skala. 

Att byggritningars namnrutor är baserade på metadata gör att det blir enklare för systemstöden att automatisera och därmed digitalisera hanteringen av byggritningar. 

Som ett ytterligare steg i projektet har guider och hänvisningar tagits fram för att förtydliga vad som krävs när man vill tillgodose behoven av länkar i och mellan dokument. Detta underlättar spridning och implementering i byggbranschen för enklare och mer effektiv hantering av bygghandlingar.

Den nya namnrutan, med metadata, tillämpas i dag i två större nystartade byggprojekt. Erfarenheterna är goda. Fler av de deltagande företagen ska börja använda lösningen och en anpassning av dokumentplattformar och projekteringsanvisningar har påbörjats.


Kontakt