Projekt 13171 Avslutat BIP mängder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Syftet med SBUF-projektet ”BIP mängder” var att ge installatören, byggaren och andra aktörer vinster i form av enkel, flexibel och billig mängdavtagning från CAD-modeller.

Detta möjliggörs med en applikation på www.bipkoder.se som utnyttjar egenskapsbenämningar och beteckningar enligt BIP. Arbetsnamnet på applikationen är BIP Quantity Take Off (BIP QTO). Den tar emot IFC-filer från CAD-system och liknande system, och genererar en mängdfil som kan öppnas i Excel för till exempel sortering, filtrering med mera. Excel-filer kan importeras i de flesta system som finns på marknaden för kalkyl, planering, inköp, förvaltning med mera. Applikationen kontrollerar och redovisar om det finns objekt som saknar BIP:s benämningar på egenskaper.

Slutredovisningen utgörs av slutrapporten "BIP Mängder", en systembeskrivning och en handledning, Carl-Erik Brohn et al.

Projektansvarig
  • Skanska Installation, TKI
Projektledare
Relaterade projekt