Projekt 13357 Avslutat BIP tabell för system

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Ett SBUF-projekt kallat ”BIP tabell för system”, för att komplettera BIP med en flik med system. Tabellen finns som en kostnadsfri tjänst på www.bipkoder.se.

BIP är gratis tillgängligt via www.bipkoder.se som ger tillgång till egenskaper och beteckningar för komponenter. Beteckningarna grundar sig på SS 32202:2011. BIP används av allt fler i vardagen.

Med samma standard som grund finns beteckningar för installationssystem i strukturer. Exempelvis tappvatten V som delas in i VV för varmvatten respektive KV för kallvatten. Dessa tabeller är av värde för alla: beställare, projektörer, entreprenörer, förvaltare etcetera. Tabellerna saknar dock vissa delar.

En gemensam tabell undviker att man får olika lösningar för olika projekt. Arbetet underlättas för alla parter, till exempel kan en installatör få enklare uppläggning och underhåll av kalkylregister.

BIP tabell för system skapar hjälpmedel som skapar gemensamma, uppdaterade beteckningar i en enkel struktur för installationssystem, så att man lätt förstår hur systemen hänger ihop. Detta är ett tillägg till befintlig version av BIP.

I samband därmed producerar arbetsgruppen en tabell med exempel på hur man mappar IFC properties med källorna (source) i olika program och applikationer för export till IFC-filer med BIP property sets.
Exemplen kommer också att finnas i filer för import till respektive program/applikation för snabb implementering av BIP-kodsexport.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "BIP tabell för system", en systembeskrivning och en handledning, Carl-Erik Brohn et al.

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare
Relaterade projekt