Projekt 13014 Avslutat BIP för Bygg - gemensamma beteckningar och koder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

BIP för Bygg - gemensamma beteckningar och koder var ett SBUF-projekt för att vidareutveckla gemensamma begrepp och koder för bygg.

Syftet med projektet var att ge byggaren stora vinster i form av:
- mindre arbete vid mottagning av mängder från BIM-modeller.
- lättare användning av information för flera syften som kalkyl, inköp, planering, uppföljning, märkning mm.
- enklare spårning av information i alla led mellan projektering, produktion, drift och förvaltning.

Detta sker genom att utveckla gemensamma beteckningar och litterering och med stöd av en gratis programvara på en hemsida tillgänglig för alla. Arbetet med inläggning koder och beteckningar underlättas för projektörer samt för även för byggare för att ta ut mängder till kalkyler, inköp med mera.

Befintliga system för beteckningar enligt Bygghandlingar 90 del 2 kompletteras med några tecken som ger en precisering som ökar träffsäkerheten vid import av mängder mm till installatörens IT-system. Kopplingar till kompletterande kodsystem BSAB, Aff etcetera underlättas av programvaran. Projektörer, byggare och ansvariga för drift och förvaltning får samma grund för sina beteckningar och koder och kan spåra information i alla led.
Erfarenheter från flera större projektörer från flera stora projekt för installationer och för bygg är utgångspunkten.

Projektet genomfördes under ledning av Peab med insatser av NCC, Skanska, Veidekke, Sweco, WSP, ÅF, Ramböll, Tyréns och White i nära samverkan med SBUF projektet 12981 BIP installation fortsättning.

Projektansvarig
  • Peab Sverige
Projektledare
Relaterade projekt