Projekt 12933 Avslutat BIP begrepp för installationer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Installatörerna lägger ner mycket arbete för att ta ut mängder till kalkyler, inköp med mera. CAD-systemen ger möjligheter att ta ut mängder på ett mycket enklare sätt via Bill of Materials, så kallade BOM-listor. Dessa kan läsas in som filer i vissa produktionssystem, främst för kalkyler. Utveckling pågår som möjliggör inläsning till fler system inom några månader.

Ett stort hinder finns, nämligen att installationsprojektörerna bara delvis använder gemensamma koder och beteckningar. Installatören måste därför ofta göra en tidskrävande översättning mellan koder/beteckningar för de mängder man tar ut från CAD-systemet till de koder/beteckningar som används i befintliga kalkylsystem.

Syftet med SBUF-projektet var att ge installatören stora vinster i form av:
- mindre arbete vid mottagning av mängder från BIM-modeller.
- lättare användning av information för flera syften som kalkyl, inköp, planering, uppföljning, märkning med mera.
- enklare spårning av information i alla led mellan projektering, produktion, drift och förvaltning.

Detta sker genom att skapa ett effektivt stöd för installationsprojektörerna i sitt löpande arbete så att koder, beteckningar med mera kan användas på ett likartat sätt i alla led av byggprojektet

Resultat av SBUF-projektet
- Ett lätt tillgängligt och lättanvänt stöd för arbetet för projektörer och för installatörer samt för byggare.
- Programvara och tabeller med inlagda beteckningar/koder med beskrivande benämningar och med översättningar mellan koder läggs ut på OpenBIMs hemsida öppet för alla att använda utan kostnad.
- Projektörerna kan använda informationen via ett fönster i CAD-systemet för att lätt föra in de koder och beteckningar som finns i systemet.
- Installatörerna kan använda informationen på liknande sätt vid arbetet med mängdning för kalkyler, inköp, planering med mera.
- Projektörer, installatörer och ansvariga för drift och förvaltning har samma grund för sina beteckningar och koder och kan spåra information i alla led.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt