Projekt 12981 Avslutat BIP fortsättning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet (en fortsättning av SBUF-projektet 12933 "BIP begrepp för installationer") är att ge installatören stora vinster i form av:
- mindre arbete vid mottagning av mängder från BIM-modeller.
- lättare användning av information för flera syften som kalkyl, inköp, planering, uppföljning, märkning med mera.
- enklare spårning av information i alla led mellan projektering, produktion, drift och förvaltning.

Arbetet har skett av en kärngrupp som i sin tur samarbetat med många personer och angränsande projekt. Utgångspunkten är SBUF projekt 12933 "BIP gemensamma beteckningar och koder för installationer" Parallellt har SBUF projekt 12700 "Virtuella installationer" pågått. Resultat från BIP är inarbetade i detta. SBUF projekt 13014 ”BIP för bygg” pågår. Arbetet sker i samverkan för att få liknande struktur och innehåll så långt som möjligt.
En preliminär version av BIP finns på nätet sedan våren 2014. Många synpunkter har kommit från flera personer. Samordning har skett med IFC 4 med stöd av Building Smart. De flesta egenskaperna behandlas på samma sätt. i BIP och IFC 4. Resultat har presenterats och bearbetas via grupparbeten och gemensamma diskussioner vid ett seminarium 4 september 2014 med cirka 50 deltagare från installatörer, projektörer, byggherrar, byggare, SIS, Svensk Byggtjänst, BIM Alliance inklusive Building Smart med flera. Cirka 150 personer informerades via mail. BIM Alliance presenterade resultatet vid ett stort seminarium den 20 oktober.

En version BIP 1.0 är nu publicerad. Databas och beskrivande texter finns på www.bipkoder.se. Slutredovisningen utgörs av slutrapporten "BIP fortsättning. Gemensamma beteckningar, koder och egenskaper för installationer", Carl-Erik Brohn (två sidor, två bilagor och databasen www.bipkoder.se)

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt