Projekt 14020 Avslutat AI och maskininlärning för installatörer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

IFC-filer från arkitektmodell används för ny byggnad för underlag för VVS-installationer genom maskininlärning - ett område inom Artificiell Intelligens, AI. Projektörer, fastighetsägare, byggherrar och installatörer kan i tidiga skeden få förslag till i vilka rum som installationer behövs och få intervall för lämpliga flöden. Arbetssättet bygger på insamling av erfarenheter från flera digitala modeller från tidigare projekteringar. Modeller från arkitekt och VVS-projektör ska använda BIP och sammanställas via Solibri, samt bearbetas enligt en instruktion. De levereras via Excelark med neutral, ej spårbar information till www.bipkoder.se. Behov av VVS-installationer per utrymme i arkitektmodellen beräknas via Excelarkens information i ett system för maskininlärning. En IFC-fil från arkitektmodellen läggs på en ruta på www.bipkoder.se under rubriken AI. Filen analyseras automatiskt och ett resultat presenteras för installationer med flöden för respektive rum. Detta projekt har begränsats till kall- och varmtappvatten och tilluft för att visa exempel på vad man kan göra. Programvarorna har utvecklats av Per Ström, Avantec och är gratis tillgängliga för branschen som en grund för idéskapande och för vidare utveckling av vem som helst med kunskap och intresse.

Projektansvarig
  • VRA Rörinstallationer i Stockholm AB
Projektledare
Relaterade projekt