Projekt 13880 Avslutat Höghastighetsjärnväg i Sverige

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Sverige står inför ett vägval att bygga ut järnvägsnätet med nya stambanor eller höghastighetsjärnväg. Konceptet med landbroar för höghastighetsjärnväg har möjlighet att skynda på plan- och byggprocessen och hitta bättre samhällsekonomisk lönsamhet. Detta kräver dock politisk enighet och beslutsamhet tillsammans med att Trafikverket och Byggbranschen bidrar.

Det här projektarbetet har verifierat dynamiska analyser och statiska beräkningar för ett koncept med landbroar med spännvidder på 40 meter. Detta koncept ger möjlighet till mycket hög grad av prefabricering och snabb byggprocess vilket är en förutsättning för att öppna höghastighetsjärnväg mellan våra tre största städer.

Systemen med ballastfria broar och direkt infästa räler möjliggör att tågen kan öka hastigheten till upp mot 350 km/h i stället för vår traditionella utbyggnad av stambanor med maximalt 250 km/h. Det är vår förhoppning att denna rapport kan öka kompetensen inom höghastighetsjärnvägstekniken, bidra till diskussion och debatt i ämnet samt möjliggöra säkra samhällsekonomiska kalkyler för projektet som kan bidra till rätt beslut för Sverige.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt