Projekt 14168 Pågående Landbroar i stål för järnväg

Projekttid

Sammanfattning

Järnvägstrafiken står inför en stark utbyggnad i Sverige. Landbroar är ett koncept där man lyfter upp en längre sträckning av järnvägen på en brokonstruktion för att frigöra underliggande mark. Det pågår en kraftig utveckling inom området med miljövänligt stål och fossilfri stålproduktion med projekt som HYBRIT och H2 Green Steel.

Syftet med projektet är att undersöka olika frågor kring landbroar i stål för tre olika brotyper. Resultatet skall utmynna i konkreta skisser och mängder som kan användas för att beräkna kostnaderna i en brokalkyl samt koldioxidbelastningen i en klimatkalkyl.Brotyperna utförs med fritt upplagda fack för att möjliggöra ett effektivt och industrialiserat byggande. Rälsen utföres dock kontinuerliga över brons stöd. Det kommer utredas för broar med ballast och direktinfästa räler.

Studierna kommer inkludera dynamiska beräkningar för traditionella stambanor och höghastighetsjärnväg. Verifiering kommer även utföras i bruks- och brottstadiet samt för utmattning. I projektet ingår även en studie för att undersöka möjligheten att använda weathering steel (cor-ten stål).

Syftet är att bidra till att svenska entreprenörer kan ligga i framkant för utbyggnaden av ny järnväg i Sverige och möta det ökande behovet av spårbunden trafik.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt