Projekt 14168 Avslutat Landbroar i stål för järnväg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Järnvägstrafiken står inför en stark utbyggnad i Sverige. Landbroar är ett koncept där man lyfter upp en längre sträckning av järnvägen på en brokonstruktion för att frigöra underliggande mark. Det pågår en kraftig utveckling inom området med miljövänligt stål och fossilfri stålproduktion med projekt som HYBRIT och H2 Green Steel.

Projektet har undersökt olika frågor kring landbroar i stål för tre olika brotyper. Resultatet ger konkreta skisser och mängder som kan användas för att beräkna kostnaderna i en brokalkyl samt koldioxidbelastningen i en klimatkalkyl.

Följande slutsatser kan dras med beaktande av beräkningar och klimatkalkyler:
• Tvärsnitten för brotyp 1 med spännvidderna 30 och 32 m är det mest effektiva med hänsyn till både kostnad och klimatpåverkan i jämförelse med övriga brotyper.
• Skillnaden mellan direktinfästa räler och ballasterat spår för brotyp 1 är relativt liten med
avseende på stålmängd och klimatpåverkan.
• Brotyp 2, 2a och 3 gynnas av en enkel spåruppbyggnad men kräver i gengäld en tätare
placering av stödkonstruktionerna.

I kapitel 9.1.1-4 nedan redovisas slutsatser för respektive brotyp.
I diagram 9.1 nedan redovisas stålvikt per meter bro för alla brotyper.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt