Artikel Höghastighetsjärnväg i Sverige, framtidens industrialiserande byggprocess

Publicerad

Höghastighetsjärnväg på landbroar kan byggas i Sverige på ett industrialiserat, och för klimatet bra sätt, för att utveckla landet mot framtida transportbehov!
Höghastighetsjärnväg på landbroar
Höghastighetsjärnväg på landbroar

I Kina byggs höghastighetsjärnväg i ett mycket högt tempo på landbroar och här har man en hög prefabriceringsgrad och industrialiserat byggande.

Sverige står inför ett vägval att bygga ut järnvägsnätet med nya stambanor eller höghastighetsjärnväg. Konceptet med landbroar för höghastighetsjärnväg har möjlighet att skynda på plan- och byggprocessen och hitta bättre samhällsekonomisk lönsamhet. Detta kräver dock politisk enighet och beslutsamhet tillsammans med att Trafikverket och Byggbranschen bidrar. Det är av stor samhällsnytta att separera ny höghastighetsjärnväg från godstrafiken eftersom det ger ökad transportvolym, mindre förseningar och möjlighet att optimera projektet.

Rapporten visar bland annat byggmetoder, dynamiska beräkningar och lösningar med direktinfästa räler - en källa till inspiration.


Kontakt