Projekt 14122 Avslutat BIP AI för VVS i tidiga skeden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Smartare lösningar med bättre rördragningar och bättre dimensionering kan sänka åtgången av tid och material, vilket minskar kostnad och miljöbelastning. Kostnaden för installationer är en stor del i byggprojekt. Det finns goda möjligheter till besparingar genom effektivisering och materialbesparingar med beskrivna arbetssätt.

BIM-modeller i 3D är inte nödvändiga för att använda BIP AI. Men dessa ger möjligheter till effektivare arbete under projektering och produktion samt bättre överlämning till förvaltning.

De lösningar som presenteras i detta SBUF-projekt kan användas nu av personer med bra kunskaper. De borde kunna vidareutvecklas för fler områden genom samverkan i branschen. Förslag presenteras i slutet av denna rapport.

Projektansvarig
  • VRA Rörinstallationer i Stockholm AB
Projektledare
Relaterade projekt