Projekt 13689 Avslutat Samverkan ETIM och BIP-koder för en effektivare installationssektor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Samverkan ETIM och BIP-koder för en effektivare installationssektor. SBUF-13689 är ett utvecklingsprojekt inom VVS för att koppla ihop produktbeteckningar i www.bipkoder.se med ETIM www.etim.se. Nu kan installatörer och projektörer göra stora tids-, kostnads- och kvalitetsvinster vid val av produkter. RSK-databasen med en mycket stor del av svenska marknadens produkter är kopplad till ETIM. Detta utvecklingsprojektet har skapat möjligheter att läsa data från ETIM från produktbeteckningar i BIP för att ge underlag till projektörens och beställarens generella kravställningar på produkter utan att ange specifik produkt. Installatörer och driftpersonal kan också lättare välja produkter som uppfyller angivna krav som de vill köpa in för respektive projekt. Alla kan kommunicera uppgifter utan missförstånd då samma begrepp tolkas lika av alla parter.

I detta utvecklingsprojekt är produktbeteckningar det primära för att koppla till ETIM. BIP ger effektivare och tydligare informationsflöde mellan projektörer, byggare och installatörer och med drift och förvaltning genom gemensamma beteckningar och egenskapsbeskrivningar.

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare
Relaterade projekt