Projekt 13899 Pågående Framtida vägytemätningar vid kontroll av entreprenadarbeten

Projekttid

Sammanfattning

Ansökan omfattar delfinansiering av ett projekt kring vidareutveckling av krav vid funktionsentreprenader som kan kontrolleras med vägytemätning med mätbil och är ett fortsättningsprojekt vars första etapp finansierades av SBUF och BVFF (Bana Väg För Framtiden, Trafikverket).
Rapporterna från den första etappen visade att det finns flera krav som idag inte kan kontrolleras med en etablerad objektiv metod. Främst avser det sprickor och ytskador som bedöms subjektivt. Detta projekt syftar till att ge förslag till hur krav i entreprenader oavsett entreprenadform kan kontrolleras med objektiva metoder genom vägytemätning.
Den nya tekniken som nu introduceras vid vägytemätning ger bra möjligheter till att skapa objektiva metoder som ersätter de subjektiva. Arbetet omfattar metodutveckling, validering och även demonstration och eventuellt implementering.
Branschnyttan bedöms stor då samtliga aktörer, beställare, entreprenörer och konsulter, är beroende av klara, tydliga, förståeliga och objektivt kontrollerbara entreprenadvillkor.
Branschgemensamt och transparent metodutvecklingsarbete borgar för allmän acceptans och konkurrensneutrala kontraktsspecifikationer.

Projektansvarig
  • NCC Industry AB
Projektledare
Relaterade projekt