Projekt 11170 Avslutat Handbok för användning av mätdata från vägytemätning

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att fram ett praktiskt hjälpmedel för användning av mätdata vid vägytemätning som beskriver hur dessa kan användas av beställare och utförare vid upphandling, åtgärdsplanering och reglering. Samarbete med Scandiaconsult. Samfinansieras med Vägverket.

Projektet har redovisats i rapporten "Handbok i vägytemått ... en hjälp på vägen", Peter Ekdahl, Eva Maria Persson, SCC, 2003 (5+21 sid).

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt