Projekt 12967 Avslutat Utveckling av vägytans tillståndsbedömning i totalentreprenader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar krav och kontrollmetoder som företrädesvis används vid totalentreprenader. En totalentreprenad är en entreprenadform som har funktionella krav där entreprenören tar ansvar för vägen under en viss tid. De metoder och krav som behandlas i rapporten gäller framförallt de som används vid vägytemätning med mätbil. De uppgifter som tagits fram kommer främst från Trafikverkets regelverk och tekniska dokument avseende entreprenader. Vidare är syftet med rapporten att identifiera brister och ge förslag på möjliga förbättringar vid kontroll och uppföljning av entreprenader. De mätstorheter som vanligen kontrolleras i totalentreprenader är jämnhet i längs- och tvärled.

Projektansvarig
  • NCC Roads
Projektledare
Relaterade projekt