Artikel 3D-utskrift av Attefallshus

Publicerad

Först i Sverige med en metod för 3D-utskrift av betonghus med kök, sovrum, hall samt badrum med dusch och WC.
3D-printade hus möjligt redan idag
3D-printade hus möjligt redan idag

Projektet har utvecklat en metod som i slutfasen gett en 3D-utskrift av ett 24 kvm stort Attefallshus. Byggnaden är det första som har 3D-printats i Sverige och återfinns på Betongindustris område i Tumba. Det stod klart den 17 juni 2021 och har plats för kök, sovrum, hall samt badrum med en rund dusch och WC. 

Arbetet har genomförts i ett samarbete mellan ConcretePrint, ett startup-företag som arbetar för automatiserat byggande tillsammans med en lång rad entreprenörer (se slutrapporten). 

Arbetet inom projektet har bland annat bestått av utveckling av ett betongmaterial som lämpar sig för 3D-utskrivning. Svårigheterna utgörs av att betongen ska vara pumpbar och ha goda flytegenskaper men ändå ha relativt snabb tillstyvnad för att vara byggbar. Även utrustningen och metodiken för att överföra byggbara objekt från CAD-ritningar till styrning av 3D-skrivaren har utvecklats inom projektet. Olika väggkonstruktioner har studerats samt hur de stödjer montering, tekniska installationer och isolering. Vid utskrift av Attefallshuset valdes slutligen att skriva ut en in- respektive utvändig väggskiva med tjockleken 50 mm. Utrymmet mellan väggskivorna fylldes i ett senare skede med installationer och isolering. 

Attefallshuset printades med totalt 2,7 km betong fördelat på 126 lager under en period på 31 dagar. Effektiv utskriftstid var endast 28 timmar utspritt på 13 dagar. Konstruktionen bestod av dubbelvägg med 50 mm tjocka skal där utrymmet mellan skalen fylldes med isolering samt förbereddes för framtida el- och VVS-infrastruktur. Betongsula samt tak tillverkades på konventionellt vis. Däremot användes 3D-printade fönster och dörrar från NorDan. Total vikt för Attefallshuset blev ca 10 ton.

Arbetet som har utförts inom projektet visar att det är praktiskt möjligt att redan idag 3D-printa hus även om det kvarstår en del utvecklingsarbete innan det går att skriva ut betonghus i kommersiell skala. En viktig slutsats är därmed att teknikutvecklingen bör fortsätta. Nästa steg är att skriva ut en- eller tvåplans villa på 150-200 kvm. Ett sådant projekt skulle ge möjlighet att ytterligare verifiera tekniken, studera konstruktion och designmöjligheter tillsammans med den heldigitala arbetsprocessen.

Robotiserat byggande ger en rad fördelar som bland annat lägre kostnader, kortare byggtid, bättre säkerhet för personalen, färre transporter till och från byggplatsen och minimalt med byggfel.

Mycket teknikutveckling återstår för att denna teknik skall bli så effektiv och ha den kvalité som ConcretePrint beskriver i sin vision. ”Det ska bara vara att måla väggarna och montera de tekniska installationerna och installera kök och skapa badrum för att ett hus ska vara färdigt."

Idag finns ingen leverantör av 3D-utskriftsteknik som ännu har klarat av att nå den visionen enligt författarnas vetskap. ConcretePrint består av ett team som menar att man kommer att kunna lyckas att uppnå visionen inom några år. 

Ett visionärt mål skulle kunna vara: "från första spadtag till inflyttningsbar villa på 30 dagar".


Kontakt