Projekt 14129 Pågående Samverkande bropelare av kvarsittande 3D-utskriven betongform & igjuten SKB

Projekttid

Sammanfattning

Det vanligaste sättet att producera bropelare är att bygga en form och fylla den med betong. Formbyggandet tar tid och även om formvirket eller stålformen kan återanvändas några gånger handlar det ändå om ökade materialkostnader. I en pilotstudie har vi undersökt ifall formen istället kan skapas med en 3D-skrivare och betong. Formen blir då en del av en samverkanspelare och kan bidra till såväl bärförmåga som beständighet. Om man använder självkompakterande betong för den igjutna betongen kombinerar man två effektiva tekniker, 3-D-utskriven betong (3DP) och självkompaterande betong (SKB). Två lovande examens-arbeten har genomförts vid KTH i samverkan med LTU och företagen ConcretePrint och Betongindustri. Detta projekt tar vid där pilotstudien slutar. Projektet är huvudsakligen experimentellt och i det ingår fyra armerade samverkanspelare med kvarsittande 3D-utskriven betongform och igjuten SKB. Pelarna kommer att jämföras mot två homogena SKB-pelare gjutna på konventionellt vis.

Syftet med projektet är att vidareutveckla tekniken med samverkande bropelare med kvarsittande 3D-utskriven betongform och igjuten självkompakterande betong utifrån den lovande pilotstudien.

Konkreta mål är att kvantifiera samverkanspelarnas bärförmåga och beständighet. Kan vi genom projektet styrka funktionen hos detta sätt att kombinera två effektiva tekniker finns goda möjligheter för såväl hållbarhetsmässiga som produktivitets- och arbetsmiljömässiga mervärden.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt