Projekt 13791 Pågående 3D-printad betong: Design och optimering av resurser för hållbart byggande

Projekttid

Sammanfattning

Betong har många fördelar av vilka lång beständighet i kombination med hög hållfasthet gör det möjligt att åstadkomma över lång tid varaktiga konstruktioner utan stort behov av underhåll. Utmaningarna för materialet i dag handlar därför om en kombination av hållbarhet och gestaltning för att uppnå långsiktigt hållbara miljöer som motsvarar materialets varaktighet. Form, yta, funktion och anpassningsbarhet är kritiska aspekter. Som ett alternativ till befintliga gjuttekniker utgör storskalig 3D-printning en möjlighet att överkomma det motsatsförhållande som i dag existerar mellan skräddarsydd design och ekonomiskt gångbart byggande.

Målet med projektet är att utveckla teknikens potential för samverkan mellan design, materialegenskaper och byggande i syfte att bidra till en mer hållbar användning av betong inom byggnadskonstruktion. Genom vidareutveckling av en metod för storskalig 3D-printning som tagits fram på KTH Arkitekturskolan, kan lokal variation i betongens uppbyggnad möjliggöra anpassningsbara materialegenskaper i ett tidigare uniformt material. Forskningsprojektet omfattar ett licentiat- och seniorforskningsprojekt och genomföras som ett samarbete mellan KTH Byggvetenskap, KTH Arkitekturskolan, NCC och RISE CBI.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt