Projekt 13892 Avslutat 3D-utskrifter av Attefallshus - praktiska tester

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar förberedelserna och arbetet med att genomföra en 3D-utskrift av ett 24 kvm stort Attefallshus. ConcretePrint, ett startup-företag som arbetar för automatiserat byggande, kunde uppföra Sveriges första 3D-printade hus. Attefallshuset, som finns på Betongindustris område i Tumba, stod klart den 17 juni 2021 och har plats för kök, sovrum, hall samt badrum med en rund dusch och WC.

Slutsatser från projektgenomförandet är att teknikutvecklingen bör fortsätta. Nästa steg är att skriva ut en eller två plans villa på 150 – 200 kvm. Ett projekt för att ytterligare verifiera tekniken, studera konstruktion och designmöjligheter tillsammans med den heldigitala arbetsprocessen. Robotiserat byggande ger en rad fördelar som bland annat lägre kostnader, kortare byggtid, bättre säkerhet för personalen, färre transporter till och från byggplatsen och minimalt med byggfel. Det är inte omöjligt!

Intressant info från internationella tester: Från Dubai meddelades i oktober 2019 att man precis har avslutat skriva ut världens just nu största 3D-utskrivna byggnad. Huset är 9,5 meter högt och har en total yta av 640 kvm.

Projektansvarig
  • Betongindustri AB
Projektledare
Relaterade projekt