Artikel Projekteringsprocess i entreprenad med hög samverkansnivå

Publicerad

Fördelar med att använda samverkansmodell Tidig entreprenörssamverkan (TEM).
Det finns fördelar såsom tidsbesparing och minskad resursanvändning med att använda en samverkansmodell som Tidig entreprenörssamverkan (TEM). Kontraktsformen är viktigt för Tidig entreprenörssamverkans-projekt men också sociala relationer i genomförande av projektet.
Det finns fördelar såsom tidsbesparing och minskad resursanvändning med att använda en samverkansmodell som Tidig entreprenörssamverkan (TEM). Kontraktsformen är viktigt för Tidig entreprenörssamverkans-projekt men också sociala relationer i genomförande av projektet.

Det här projektet har studerat hur man genomför projekt med hög samverkansnivå (eller så kallad Tidig entreprenörmedverkan (TEM)) när det gäller organisering av projektteamet, ansvarsfördelning och processer som effektiviserar byggprocessen.

Resultatet visar att det verkar finnas tydliga fördelar såsom tidsbesparing och minskad resursanvändning med att använda en samverkansmodell som Tidig entreprenörssamverkan (TEM).

Kontraktsformen är viktigt för Tidig entreprenörssamverkans-projekt, så är även sociala relationer i genomförande av projektet.

I Tidig entreprenörssamverkan (TEM) stödjs samverkan mellan parter för att öka innovation och kvalitet. Kontraktsform TEM är ett så kallat Early contractor involvement (ECI-kontrakt) där entreprenören medverkar i ett tidigt skede jämfört med i en traditionell totalentreprenad. I den här formen är projekteringen viktig och samverkan med beställarens kravställare är av stor betydelse.

Forskning har hittills fokuserat främst på kontraktsformer för samverkan och kommunikation, arbetssätt och digitala verktyg för samverkan. Relationen mellan beställare, konsult och entreprenören i projektering och utförande varit otydligare.

Även om kontraktsformen är viktigt, betonar forskningen att organisationsstrukturen och ansvarsfördelningen är också viktigt i projektet. Processen för att genomföra och säkerställa en hög grad av samverkan är viktig.

Anna fick utmärkelse för bästa paper: https://www.sbuf.se/Nyheter-och-publikationer/Aktuellt/2022/anna-fick-utmarkelse-for-basta-paper/


Kontakt