Projekt 14057 Pågående Projekteringsprocess i kontraktsform Tidig Entreprenör Medverkan, TEM

Projekttid

Sammanfattning

Denna ansökan bygger vidare på del 1 (licentiatavhandling) och syftar till att studera hur man genomför tidig entreprenörmedverkan på projektnivå med fokus på vilka nyckelroller det finns i projektorganisationen och hur de möjliggör samverkan. Projektets huvudfråga är hur genomförs projektering i samverkansprojekt som TEM mellan entreprenör, beställare och konsult för att bemöta kostnadsdrivande aspekter, kvalitet och innovation och skapa effektiv produktion och byggbarhet? Detta ska undersökas i två delstudier där två tidig entreprenadsamverkansprojekt kommer att studeras.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt