Artikel Förbättra renoveringsprojekt med arbets­instruktioner

Publicerad

Genom att använda arbetsinstruktioner för rivnings- och ombyggnadsprojekt kan projektering, upphandling och utförande effektiviseras.
Arbete med att riva en takkonstruktion som innehåller asbest
Arbete med att riva en takkonstruktion som innehåller asbest
Erfarenheter från renoveringsarbeten kan effektivisera, inte bara produktionen/utförandet utan också, projektering och upphandlingen av renoveringsprojekt. Det finns ett stort behov av upprustnings- och ombyggnadsåtgärder i det svenska byggnadsbeståndet.

Enkelt sänka energianvändning

Att effektivisera är viktigt inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett exempel är att det är relativt enkelt att sänka energianvändningen med välisolerade väggar och fönster som monteras på ett korrekt sätt.

På webbplatsen ByggAi.se finns arbetsinstruktioner för nybyggnad och renovering. Arbetsinstruktionerna är tänkta att används vid byggande av bostäder och lokaler för planering och arbetsberedning samt vid utbildning av arbetsledare och yrkesarbetare. Även projektörer använder arbetsinstruktionerna för att förstå produktionsförloppet och det finns några arbetsinstruktioner med erfarenheter/tips för beslut i projektering och förvaltning.

Renoverings- och ombyggnadsprojekt är inte lika "standardiserade" som nyproduktion. Det är därför viktigt med arbetsinstruktioner som kan anpassas till de särskilda förutsättningarna som råder vid just renoveringar. Renovering består många gånger av rivningsåtgärder följda av nybyggnadsaktiviteter.

Arbetsinstruktioner och arbetsberedningar för renoveringsarbeten är viktiga för att:

  • upprätta tillförlitliga tidplaner, hålla tider och begränsa kostnader samt ta hänsyn till kvarboende hyresgäster,
  • planera och arbetsbereda de renoveringsarbeten som kräver smidig anpassning mellan underentreprenörer och yrkeskategorier som deltar,
  • underlätta identifikation och sanering av miljöfarliga material och därmed minska spridning och exponering i arbetsmiljön.

Kontakt