Projekt 12456 Avslutat Effektivare Arbetsberedning med ByggAI.se - en instruktionsbok

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Webbplatsen ByggAI.se har utvecklats mer och mer och samarbetet med Galaxen och finansiering från AFA har fördjupat arbetsmiljödelarna i instruktionerna. En instruktionsbok har producerats för att marknadsföra ByggAI.se och för att tydligt förklara hur man effektivt genomför arbetsberedningar inklusive de arbetsmiljöåtgärder som krävs. Innehållet är exempel dels direkt från ByggAI.se, dels varianter med erfarenheter där man företagsinternt använder upplägget för egna arbetsmoment. Instruktionsboken är tänkt att användas inom utbildningarna i gymnasieskolor, högskolor och inom branschen för att ytterligare sprida nödvändigheten av ett effektivt arbetsberedningsarbete kopplat med erfarenhetsåterföring.

Slutredovisningen utgörs av handboken "Arbetsberedning med www.byggai.se", Mats Persson, Malmö Högskola (32 sidor).

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt