Projekt 12811 Avslutat Arbetsinstruktioner för renoveringsarbeten till www.ByggAi.se

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar
Webbplats

Sammanfattning

På webbplatsen www.ByggAi.se finns arbetsinstruktioner som används vid byggande av bostäder och lokaler som underlag för beredning och planering samt vid utbildning av arbetsledare och yrkesarbetare. Även projektörer har konstaterats studera dem och vissa arbetsinstruktioner har med erfarenheter som berör underlag och beslut från projektering och förvaltning. Arbetsinstruktionerna på www.ByggAi.se har tagits fram i projekt som främst inriktats på nybyggnad och bostadsproduktion. Förfrågningar om utvidgning för andra områden har framförts, till exempel renovering, passivhusbyggande, installations- och anläggningsarbeten.

I en förstudie har intresset av och möjligheterna för att förstärka webbplatsen med nya arbetsinstruktioner för renoveringsarbeten av flerbostadshus från miljonprogrammet undersökts. Förstudien visar på ett generellt behov av kunskapsunderlag och kunskapsspridning kring ombyggnadsarbeten. Förstudien visar på ett behov av cirka 100 arbetsinstruktioner för ROT-arbeten inom nedanstående områden.

Generellt avseende ROT
- Rivning
- Klimatskal
- Badrum och stambyte
- Installationer
- Miljöfarliga ämnen

Syftet med projektet är att utveckla www.ByggAi.se med avseende på nämnda områden ovan. Målsättningen är att ta fram cirka 50 arbetsinstruktioner.

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare
Relaterade projekt