Artikel Minska cellplastbränder

Publicerad

Rekommendationer för mer säkra byggarbetsplatser.
Projektet har tagit fram rekommendationer med åtgärder till olika intressentgrupper för säkrare byggarbetsplatser.
Projektet har tagit fram rekommendationer med åtgärder till olika intressentgrupper för säkrare byggarbetsplatser.
Projektet har samlat risksänkande åtgärder som de olika projektdeltagarna vidtagit efter rekommendationerna från det tidigare SBUF-finansierade projektet (13032) liksom ytterligare hinder och möjligheter som projektdeltagarna har lyft som viktiga för att nå mer brandsäkra byggarbetsplatser.

Resultatet har kanaliserats i uppdaterade rekommendationer till olika intressentgrupper med åtgärder som projektet tror ska kunna bidra till bättre informationsspridning, säkrare arbetsplatser och materialhantering samt förhöjd kunskap om brandsäkerhet och cellplastmaterial i byggbranschen.

Brandsäkerheten på byggarbetsplatser behöver behandlas som en allvarlig arbetsmiljörisk genom hela byggprocessen, och kunskapen kring brand, regelverk och olika konstruktioner och cellplastmaterial behöver förbättras.

Enstaka bränder kommer att kunna ske även om vi gör stora insatser för att få bort riskerna. Därför kan kompletterande åtgärder fokusera inte bara på riskerna utan även på att minska konsekvenserna av en brand (spridning, brandtillväxt, släckningsmöjligheter o.s.v.), så att de bränder som trots allt sker inte riskerar att bli lika allvarliga olyckor.

Rekommendationer med åtgärder för att skapa säkrare byggarbetsplatser med avseende på brandsäkerhet och cellplastbränder, för:

  • Myndigheter och beslutsfattare
  • Byggherrar inklusive branschorganisationer
  • Leverantörer av cellplastmaterial samt prefabricerade stommar, inklusive branschorganisationer
  • Räddningstjänsten
  • Brandskyddsföreningen
  • Entreprenörer inklusive branschorganisationer
  • Projektörer inklusive branschorganisationer
  • Försäkringsbolag inklusive branschorganisationer

Kontakt