Artikel Vägledning för social hållbarhet i byggprojekt

Publicerad

Arbeta så här före, under och efter byggskedet för hantering av frågorna kring social hållbarhet.
Beställare ställer krav på att nybyggnationer och renoveringar ska vara socialt hållbara. Det har saknats verktyg för att planera och utvärdera den sociala hållbarheten för byggprojekt. Beställare har ibland haft svårt att formulera vad de vill åstadkomma och entreprenörer har haft problem med att veta vad de ska göra samt redovisa vad de gör när det gäller social hållbarhet.
Beställare ställer krav på att nybyggnationer och renoveringar ska vara socialt hållbara. Det har saknats verktyg för att planera och utvärdera den sociala hållbarheten för byggprojekt. Beställare har ibland haft svårt att formulera vad de vill åstadkomma och entreprenörer har haft problem med att veta vad de ska göra samt redovisa vad de gör när det gäller social hållbarhet.
Beställare ställer krav på att nybyggnationer och renoveringar ska vara socialt hållbara.

Nu har Byggföretagen, RISE, Veidekke, Skanska och Wästbygg tagit fram vägledningar för hur byggprojekt kan planera och utvärdera sociala hållbarheten.

Här finner du ett användbart informationsmaterial samt processtöd. Processtödet är till för att ta fram en social omgivningsanalys och en social omgivningsplan med lämpliga åtgärder för byggprojektet.

Bakgrund
Beställare ställer krav på att nybyggnationer och renoveringar ska vara socialt hållbara. Det har saknats verktyg för att planera och utvärdera den sociala hållbarheten för byggprojekt.

Beställare har ibland haft svårt att formulera vad de vill åstadkomma och entreprenörer har haft problem med att veta vad de ska göra samt redovisa vad de gör när det gäller social hållbarhet.Kontakt