Projekt 13597 Avslutat Verktyg för social hållbarhet i byggskedet: Utveckling och tillämpning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

I projektet "Den socialt hållbara entreprenören - verktyg för mätning av sociala värden vid stadsdelsomvandling" (SBUF: 13165) togs ett beslutsstöd (verktyg) fram som kan användas av entreprenörer när de arbetar med social hållbarhet i byggskedet. i detta uppföljande projekt har verktyget testats i fyra olika byggprojekt för att se hur väl det fungerar samt utvärdera och utveckla det för att möta entreprenörers behov. Resultaten har sedan legat till grund för utveckling av informationsmaterial att kommunicera om så väl den positiva som negativa påverkan byggskedet kan ha på människor (tredje man) i närområdet, det vill säga på områdets sociala hållbarhet.

Projektansvarig
  • Brixly AB
Projektledare
Relaterade projekt