Projekt 13165 Avslutat Den socialt hållbara entreprenören - verktyg för mätning av sociala värden vid stadsdelsomvandling

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med SBUF-projektet var att utarbeta verktyg som kan användas av såväl beställare som entreprenörer för att mäta sociala värden vid stadsdelsomvandling och renovering med rådande behov och förutsättningar i fokus. Detta verktyg är baserat på en rad indikatorer som hjälper aktörerna att förstå vilka värden som kan skapas och vilka värden som kan riskera att förstöras vid olika insatser. Verktyget ger entreprenörerna bättre möjlighet att kunna svara upp mot vad som sannolikt kommer att bli kravspecifikationer för nybyggnation och renoveringar i en nära framtid.

Slutredovisningen utgörs av rapporterna (1) "Den socialt hållbara entreprenören - Sammanfattning av leveranser", (2) "Verktyg för social hållbarhet i byggskedet" och (3) "Verktyg för social hållbarhet i byggskedet - Metodskrift", Karl de Fine Licht, Stefan Molnar, Anna Folland och Alice Hedén, samtliga RISE.


Projektansvarig
  • Veidekke Entreprenad AB
Projektledare
Relaterade projekt