Artikel Nybyggda flerbostadshus använder mer energi än beräknat

Publicerad

Endast 25 procent av nybyggda flerbostadshus uppfyller beräknad energiprestanda.
JM AB har låtit genomföra en studie för att öka förståelsen kring orsaker för uppmätta betydande avvikelser mellan beräknad och uppmätt funktionskvalitet och energianvändning i energieffektiva flerbostadshus.
JM AB har låtit genomföra en studie för att öka förståelsen kring orsaker för uppmätta betydande avvikelser mellan beräknad och uppmätt funktionskvalitet och energianvändning i energieffektiva flerbostadshus.

Nybyggda flerbostadshus som är byggda för att vara energieffektiva använder i själva verket mer energiprestanda än vad som beräknats.

Det är endast ungefär 25 procent av de nybyggda flerbostadshusen som uppfyller den energiprestanda som är beräknad för byggnaden. Till exempel Stockholm stads Norra djurgårdsstaden, etapp 2, har i snitt 76 kWh/kvm,år att jämföra med kravet 55 kWh/kvm,år.

Vad beror detta på? Lyfts standardiserat brukande (VV-energin) bort från den uppmätta energianvändningen är den uppmätta energianvändning för värme och fastighetsel ca 70 procent över den beräknade.

Stockholms stad och byggherrar har inte lyckats hitta orsaker till avvikelser från energiprestandan ännu. Ett energieffektivt flerbostadshus beräknas i dag använda 15 till 20 kWh/kvm,år värme. Att jämföra med för 15 år sedan då värmeanvändningen kunde vara 4 till 5 gånger högre för flerbostadshus.

JM AB har låtit genomföra en studie för att öka förståelsen kring orsaker för uppmätta betydande avvikelser mellan beräknad och uppmätt funktionskvalitet och energianvändning i energieffektiva flerbostadshus.

Studien belyser när i byggprocessen samt i vilka undersystem som avvikelserna företrädesvis uppstår. Bättre kunskap kring de vanligast förekommande avvikelserna förväntas leda till större kravuppfyllelse, mer effektiv byggnadsdrift och bättre energiprestanda.


Kontakt