Projekt 11815 Avslutat Metodik för uppföljning av VVS-tekniska system och energiförbrukning i flerbostadshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftade till att testa och ta fram en metodik som gör det möjligt att på ett enkelt sätt följa upp de VVS-tekniska systemen i bostadshus i syfte att upprätthålla en låg energiförbrukning med bibehållen komfort.
Mätning och uppföljning gjordes i nybyggda flerbostadshus.
Resultatet gav ny kunskap om verkningssätt i de tekniska systemen samtidigt som en uppföljningsmetodik togs fram som kan bli användbar i flertalet flerbostadshus. Uppföljningen kan vara ett bidrag till hanteringen och utvecklingen av arbetet med energideklarationen och effektivisering av driftövervakning.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Metodik för uppföljning av VVS-tekniska system och energiförbrukning i flerbostadshus", Pär Carling, Skanska, och Per Isaksson, KTH Installationsteknik (24 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare
Relaterade projekt