Projekt 12601 Avslutat Lätt att bygga rätt! Alternativa teknik- och systemlösningar för energieffektiva flerbostadshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det har tidigare verifierats att man i dag kan bygga mycket energieffektiva och lufttäta byggnader med lätta konstruktioner i klimatskalet. Exempel på projekt som kommunicerats och utvärderats är passivhusen i Lindås, Glumslöv, Oxtorget och Hamnhuset. Byggsektorn har allt eftersom också arbetat med utbildning och tekniska lösningar för att bygga både lufttäta och lätta klimatskal. Med tillämpning av dessa kunskaper, erfarenheter och produkter kan man konstatera att man mycket väl kan producera kvalitetssäkrade lågenergihus med lätta klimatskal.

Det har dock hittills inte varit lika mycket fokus på byggandet av lågenergihus med andra typer av stomsystem som också har möjlighet att användas för produktion av lågenergibyggnader. Exempel på sådana andra alternativa stomsystem som kan övervägas vid produktion av lågenergibyggnader är massiva klimatskal i betong eller trä.

Inom ramen för detta projekt har syftet varit att teoretiskt simulera, och genom intervjuer samla erfarenheter från, framförallt byggandet av tunga och massiva klimatskal i betong för att kunna utgöra ett beslutsunderlag tillsammans med tidigare erfarenheter från lätta klimatskal vid val av stomsystem. I framtida forskningsprojekt kan fokus istället komma att läggas på till exempel massiva klimatskal i trä.

Slutredovisningen utgörs av SP-rapporten "Lätt att bygga rätt - Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus", Eva Sikander och Svein Ruud, bägge SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (47 sidor).

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt