Artikel Förenklad digital kommunikation för parter i byggbranschen

Publicerad

Permanent internationell standard för digitaliserade affärer.

Bygg och anläggningsbranschen har börjat digitaliseras. Digitalisering kan göras på flera sätt men de flesta aktörer i branschen vill utgå ifrån internationella standarder när man utvecklar sin digitala strategi. En del av det strategiska pusslet är att kunna kommunicera mellan aktörer i och utanför branschen på ett effektivt sätt.

Nu blir det lättare för byggföretag och deras leverantörer att digitalisera affärsprocesserna genom att den svenska branschföreningen Byggbranschens elektroniska affärsstandard (BEAst) har undersökt om det är möjligt för svenska standarderna Supply Material, Supply Rental och Supply NeC att använda de scheman som finns inom internationella nätverket för elektroniska inköp, Peppol.

Peppol syftar till att göra e-handel och e-upphandling mer enkel. Peppol finns etablerat i hela Europa och är öppet för alla. Peppol är dessutom en infrastruktur för att sända meddelanden mellan parter och som innefattar standardiserade meddelanden för inköpsprocesser. Det skulle underlätta för byggföretag och deras leverantörer genom att: 

  • Nyttja Peppol som kommunikationsmetod. Man ansluter en gång och när sedan alla i Peppolnätverket. 
  • Basera BEAst 4.0 på en ISO-standard

Upphandlande myndigheter kan kravställa BEAst om BEAst baseras på en ISO-standard vilket skulle underlätta för både myndigheter och dess affärspartners.

Branschen skulle få en permanent lösning för kommunikation genom Peppolnätverket. Den permanenta lösningen ger en stabilitet för entreprenörer, installatörer och dess leverantörer som vill digitalisera sin verksamhet. Med Peppol som bas skulle BEAst 4.0  baseras på en meddelandestandard som redan har bred spridning, fakturan används stor utsträckning (Peppol Billing BIS 3).

Ytterligare planer

Inga större hinder har identifierats som förhindrar att projektet går vidare till nästa etapp där dokumentation och exempelmeddelanden för BEAst 4.0 skapas. En processförändring har identifierats och BEAst jobbar på att förankra och besluta om denna. Processförändringen innebär att man skickar en följesedel (orderkvitto i BEAst) per leverans istället för idag, att en följesedel kan innehålla flera leveranser.

Antalet meddelanden kommer att konsolideras från 25 stycken till 17 när de tre meddelandestandarderna slås ihop till en. Detta innebär en stor fördel för de företag som implementerar flera av BEAst nuvarande meddelandestandarder. Förvaltningen av BEAst standarder kommer att fortgå men övergången till Peppol BIS som bas innebär mindre fokus på teknik och BEAst kan lägga mer fokus på verksamhetsfrågor

Med Peppol som bas för BEAst 4.0 så kommer standarden baseras på en internationell standard ISO/IEC 19845:2015. BEAst kommer att få ett beroende till Peppol vad det gäller utvecklingen av standarden. BEAst 4.0 kan hanteras som en vanlig versionsuppgradering för de företag som har implementerat nuvarande eller tidigare versioner av BEAst meddeladestandard, dvs utveckling behövs. Det är dock inte nödvändigt för samtliga parter som använder BEAst att uppgradera till BEAst 4.0 samtidigt.

BEAst arbets- och projektgrupp stödjer att nästa etapp inleds där piloter verifierar ny process kring följesedel och skapar dokumentation för en meddelandestandard baserad på Peppol men med de tillägg som behövs inom anläggning- installation- och byggbranschen.


Kontakt