Projekt 13915 Avslutat BEAst inom PEPPOL - Kan BEAst standarder ingå i PEPPOLs standard?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

BEAst har tidigare med stöd från SBUF infört stöd för att kommunicera BEAst meddelanden i kommunikationsnätverket PEPPOL. PEPPOL stod för Pan-European Public Procurement On-Line men har numera spridit sig bredare än Europa. En processförändring har identifierats som innebär att man skickar en följesedel (orderkvitto i BEAst) per leverans istället för idag, att en följesedel kan innehålla flera leveranser. Antalet meddelanden kommer att konsolideras från 25 stycken till 17 när de tre
meddelandestandarderna slås ihop till en. Detta innebär en stor fördel för de företag som implementerar flera av BEAst nuvarande meddelandestandarder.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt