Projekt 14096 Avslutat STAR – Temperatursprickdata för klimatförbättrad betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektresultatet tillhandahåller generella materialparametrar för klimatförbättrad betong för både husbyggnad och anläggningsbyggande. I rapporten återfinns parametrar för ren Portlandcementbetong och för modernare betongsammansättning än de som tidigare funnits tillgängliga för branschen. De generella materialparametrarna för klimatförbättrad anläggnings-betong kan användas för temperatursprickanalyser enligt beräkningsmetod 3 i enlighet med de anpassade kraven i AMA Anläggning 23, EBE.11

Rapporten visar att de utvärderade materiaparametrarna i detta projekt har god överensstämmelse med de moderna betongtyper som används av branschen idag. Temperatursprickåtgärder för klimatförbättrad betong med lägre andel alternativa
bindemedel (< 25%) kan ofta utformas på liknande vis och i ungefär samma omfattning som vid gjutning med traditionell betong (ej klimatförbättrad) baserad på rent Portlandcement (CEM I) och utan tillsatsmaterial.

Denna slutsats gäller i de flesta fall under hela året. Vid användning av klimatförbättrad betong med högre andel alternativa bindemedel (25-50%) erfordras vintertid temperatursprickåtgärder som är mer omfattande och mer komplicerade än vid gjutning med traditionell betong (ej klimatförbättrad). Exempelvis erfordras ofta längre form- och täckningstider än normalt. Under sommarhalvåret fungerar vanligtvis normala temperatursprickåtgärder som vid gjutning med traditionell betong (ej klimatförbättrad).

I kapitel 9 hittar du mer utförliga rekommendationer för utförandet och utformning av
temperatur-sprickåtgärder vid gjutningar med klimatförbättrad betong

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt