Projekt 14096 Pågående STAR – Temperatursprickdata för klimatförbättrad betong

Projekttid

Sammanfattning

I det pågående revideringsarbetet med AMA Anläggning (AMA Anläggning 23) anpassas avsnitt EBE.11 för att kraven skall gälla för klimatförbättrade betong, dvs betong där mindre eller större andel cementklinker ersatts med annat tillsatsmaterial eller bindemedel. Trafikverket, och i revideringsarbetet medverkande entreprenörer, ser bristen på tillgänglighet av generella materialdata för ”klimatförbättrad standardbetong” som begränsande för branschen.Sammanställs inte generella materialparametrar för klimatförbättrade betongsammansättningar kommer de entreprenörer, som inte har tillgång till provade materialdata, inte kunna utföra relevanta beräkningar enligt krav i AMA Anläggning 23.Projektets syfte är att inventera tillgängliga, fullt provade, betongsammansättningar med rent Portlandcement samt klimatförbättrade betongsammansättningar för att ta fram nya generella materialparametrar, som byggbranschen kan använda vid temperatur- och sprickanalyser enligt kommande revidering av AMA Anläggning 23 produktionskod EBE.11.Projektets mål är att ge entreprenörerna och branschens aktörer tillgång till materialparametrar för betongsammansättningar med lågt klimatavtryck. Dessa betonger jämförs med betong med rent Portlandcement och relevanta åtgärder för några olika klimatreduktionsnivåer.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt