Artikel Betongsandwichelement och fukt

Publicerad

Inventering av fuktproblem när betongsandwichelement används som ytterväggar.
Bilden visar orsaker till inläckage vid betongsandwichelement som ytterväggar.
Bilden visar orsaker till inläckage vid betongsandwichelement som ytterväggar.
Det förekommer problem med vatteninträngning vid användning av prefabricerade betongsandwichelement.

Oftast är det genom elementskarvar och fogar samt vid fönster som fukten tar sig in.

Ett återkommande problem vid betongsandwichelement som ytterväggar upplevs också vara anslutningar. Till exempel bjälklagsanslutningar och anslutningar till balkonger.

Kontakt