Artikel Handbok för utformning av vägmarkering

Publicerad

Läs Handbok för utformning av vägmarkering på asfaltskolan.se.
Handbok för vägmarkering hos asfaltsskolan.se fyller viktiga delar i det tomrum som uppkommit inom området under senaste decenniers omorganisationer hos berörda myndigheter.
Handbok för vägmarkering hos asfaltsskolan.se fyller viktiga delar i det tomrum som uppkommit inom området under senaste decenniers omorganisationer hos berörda myndigheter.

En handbok för utformning av vägmarkering finns nu på asfaltskolan.se. Handbok för utformning av vägmarkering hjälper till att markera rätt och likartat i hela landet.

Vägmarkering är genom sitt visuella stöd till trafikanter nödvändigt för säker vägtrafik. Det gäller särskilt längsgående markeringar, som följer med fordonsföraren som ett ständigt stöd längs vägen, till skillnad från vägmärken som blir osynliga efter passage.

Svevia AB har sökt och fått delfinansiering från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond för projektets genomförande. Skandinaviska vägmarkeringsföreningen (SVMF) bildade ett redaktionsråd som tog fram handboken.

Bakgrund

Handbok för vägmarkering fyller ett tomrum som uppkommit under omorganisationer hos myndigheter.

Regelverken som styr vägmarkeringars utformning har i drygt 50 år varit i behov av förtydliganden.


Kontakt