Ansökningstider och besked

Inlämningsdatum 2023 Preliminärt besked
17 jan  Utvecklingsprojekt v6
1 mars Utvecklings- och forskningsprojekt v13
3 maj   Utvecklings- och forskningsprojekt v25
30 aug Utvecklings- och forskningsprojekt v41
11 okt  Utvecklingsprojekt v45
14 nov Utvecklings- och forskningsprojekt v51

 

Nyhetsbrev Håll koll på datum och besked

Här på webben ser du ansökningstider och preliminärt om när du får besked om bidrag. Nyhetsbrevet ger alltid information om aktuella projektresultat, nya beviljade projekt och nästa ansökningstid. 

Så fungerar det Från ansökan till projektresultat

Forskning- och utveckling som finansieras av SBUF bedrivs i projektform. Här finner du vägledning och vad som är viktigt att veta i ansökningsprocessen, under projektets genomförande och i samband med projektets avslut.