Ansökningstider och besked

Inlämningsdatum 2024 Preliminärt besked
24 jan   Utvecklingsprojekt v 8
28 feb   Utvecklings- och forskningsprojekt v 15
2 maj    Utvecklings- och forskningsprojekt v 24
28 aug  Utvecklings- och forskningsprojekt v 40
9 okt     Utvecklingsprojekt v 45
13 nov  Utvecklings- och forskningsprojekt v 50

 

Nyhetsbrev Håll koll på datum och besked

Här på webben ser du ansökningstider och preliminärt om när du får besked om bidrag. Nyhetsbrevet ger alltid information om aktuella projektresultat, nya beviljade projekt och nästa ansökningstid. 

Så fungerar det Från ansökan till projektresultat

Forskning- och utveckling som finansieras av SBUF bedrivs i projektform. Här finner du vägledning och vad som är viktigt att veta i ansökningsprocessen, under projektets genomförande och i samband med projektets avslut.