Vem kan söka?

Alla medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen kan söka bidrag till utvecklings- eller forskningsprojekt från SBUF. Det kan också organisationerna och deras arbetsmarknadsparter Byggnads, Ledarna och Seko. Beställare är alltid ett företag eller en av organisationerna men projektledaren kan vara anlitad utifrån och ingå i projektgruppen med övriga branschintressenter.

Bra att veta Projektledaren

Den som driver projektet, projektledaren, behöver inte vara verksam i det sökande företaget.

Har du en projektidé

Det är medlemsföretag hos organisationerna Byggföretagen och Installatörsföretagen som ska vara ansvariga sökande för bidrag från SBUF. Har du en idé om projekt men inte är anställd hos ett medlemsföretag så kontakta ett och formera en samverkansgrupp. 

Vägledning Vilka projekt kan få bidrag? Vilka kriterier har SBUF?